Silence is violence

Als je een stuk schrijft dat direct iets zegt over de wereld waar we nu in leven, en je bent daar jaren mee bezig, dan gebeurt het weleens dat je wordt ingehaald door de actualiteit. Maar zelden gebeurde het zo snel als afgelopen week. Twee weken geleden zat ik na te denken over allerlei verschillende zaken; de mentale gezondheid van een samenleving die gecontroleerd en beperkt wordt, het gevaar van bepaalde maatregelen, noodverordeningen, en wetten die worden doorgevoerd, de vraag hoe ver we af liggen van een politiestaat, wat er zou gebeuren als ons recht tot protest werd ingeperkt of zelfs afgenomen, of ik nu echt theater zou moeten gaan maken in een ‘anderhalvemetersamenleving’ en hoe dat er uit zou zien, en of ik dat eigenlijk wel wil. Hoe de voortdurende spanning, angst en bedrukking in onze dagelijkse levens een wissel trekt op hoe we naar het verleden, heden en de toekomst kijken. Hoe het al bestaande problemen uitvergroot. Alles komt in een nieuw perspectief te staan. En alles staat op scherp.

’s Avonds zit ik met mijn partner op de bank. Hij heeft collega’s die in de VS wonen en zo krijgen wij uit eerste hand te horen hoe het is om te leven in een land met extreme politieke verdeeldheid, gebrek aan leiderschap, een wankele economie en een verrot gezondheidszorgsysteem. We volgen het nieuws, de cijfers, de voorspellingen. Wat zitten we daar opgelucht en veilig op de bank. Zo erg is het hier gelukkig niet, zeggen we tegen elkaar. Niet zó erg. Maar toch laat het me niet los, de gedachte dat hier in Nederland onrust en ongemak heerst. De volgende dag is op het nieuws dat een groep jongeren op het strand van IJmuiden meerdere BOA’s heeft belaagd.

De volgende dag schreef ik twee scenes, even snel, even uit de losse pols, vlak voor het einde van de dag. Dit was op 22 mei. ‘Ik ga er volgende week wel serieus aan zitten.’ Maar toen werd ik alweer ingehaald.

Op 25 mei overleed George Floyd. En gisteren, op 1 juni, stonden goddank ook hier in Nederland, op de Dam, mensen in solidair protest. Het is hier misschien niet zo erg. Niet zó erg. Maar het is er wel. Zo lang Zwarte Piet bestaat, is het er. Zolang de Belastingsdienst het acceptabel acht om etnisch te profileren, is het er. Zo lang witte mensen een probleem blijven ontkennen, simpelweg omdat ze er zelf geen last van ondervinden, is het er.

Ik twijfelde of ik deze scene wilde posten. Omdat ik niet de indruk wilde wekken dat ik makkelijk wilde scoren door iets te schrijven over de dood van George Floyd. Of door erbij te vertellen dat ik hem ervóór schreef, te pochen met een discutabele voorspellende gave. Maar ik post hem toch. Ook al is het een schets, het is niet af. Maar omdat stilte oorverdovend is. En omdat we hier in Nederland óók een diepgeworteld probleem hebben, op het gebied van racisme, privilege, ongelijkheid en onderdrukking.

Onderstaande scene is een fantasie over theaterbezoek in de Nederlandse anderhalvemetersamenleving van 2040.

(Kaartcontrole voor de voorstelling. Bij het betreden van de ruimte worden bezoekers gecontroleerd met een infraroodthermometer door een team BOA’s in indrukwekkende beschermende kledij)

BOA 1              Volgende. Komt u maar.

(BOA 2 neemt temperatuur op.)

BOA 3              Ja, prima, bedankt voor de medewerking. Volgende.

BOA 1              Volgende. Komt u maar.

(BOA 2 neemt temperatuur op.)

BOA 3              Ja, prima, bedankt voor de medewerking. Volgende.

BOA 1              Volgende. Komt u maar.

(BOA 2 neemt temperatuur op.)

BOA 3              Ja, prima, bedankt voor de medewerking. Volgende.

BOA 1              Volgende. Komt u maar.

(BOA 2 neemt temperatuur op.)

BOA 3              Ja, prima, bedankt voor de medewerking. Volgende.

(Et cetera. Plots slaat bij een bezoeker de thermometer alarm.)

BOA 2              38.3

BOA 3              Protocol in werking. Komt u even deze kant op alstublieft.

BOA 1              Allemaal afstand houden.
Kunt u 1,5 meter afstand nemen.
Voor uw eigen veiligheid.
We hervatten zo snel mogelijk de controle.
Een moment geduld AUB.
Excuses voor het ongemak.

BOA 2              Naam en voornaamwoorden.

Renée             Renée.
Hij en hem.

BOA 2              Legitimatiebewijs.

Renée             Nee.

BOA 3              Wat nee.

Renée             Die heb ik niet bij me bedoel ik.

BOA 2              Hij heeft hem niet bij zich.
Wat moeten we dan doen.

BOA 1              Jij kunt je niet legitimeren.

Renée             Nee.

BOA 1              Hoe heet je.

Renée             Renée

BOA 1              Je hebt koorts en je kunt je niet legitimeren.

Renée             Toen ik thuis weg ging had ik geen koorts.

BOA 1              Maar nu wel he.
Heb je een doktersverklaring?

Renée             Waarvoor?

BOA 1              Jullie kunnen over gaan tot inrekening.

BOA 2              Ok.
Bij deze wordt u staande-

BOA 1              Beetje meer pit mag wel.
Niet goed. Nog een keer.

BOA 2              We houden u bij deze staande-

BOA 1              Niet goed. Nog een keer.

BOA 2              We houden u staan-

BOA 1              Niet goed. Nog een keer.

BOA 2              Blijf staan.

BOA 1              Niet goed. Nog een keer.

BOA 2              Sta stil.

BOA 1              Niet goed. Nog een keer.

BOA 2              STOP.

BOA 1              Nog steeds niet goed.
Mijn excuses dames en heren.
Sinds het opleidingsweekend is afgeschaft
leiden we onze nieuwe krachten op in de praktijk
en dan krijg je dit.
Patrick, doe je het maar ff voor.

BOA 3              Bij deze wordt u staande gehouden op basis van wetsartikelen
853.1 tot en met 867.5.

BOA 1              Precies, heb je dat goed bekeken?
Ga jij maar verder met temperaturen dan handelen Patrick en
ik dit wel af.

Renée             Maar ik had nog geen koorts toen ik de deur uit ging.

BOA 3              Maar nu wel. Daarnaast kunt u geen identiteitsbewijs tonen.
En geen dokterverklaring.
Dus concluderen wij dat u onrechtmatig uw persoonlijke
levensfeer heeft verlaten om u onder de mensen te begeven
en Vrije Tijd te beoefenen.
Vrije Tijdsbeoefening bij verhoging van de
lichaamstemperatuur is ten strengste verboden wegens
mogelijk besmettingsgevaar.
U wordt aangehouden voor het in het gevaar brengen van de
volksgezondheid.

BOA 1              Gaat u rustig meewerken?

Renée             Kunnen we dit niet even ergens anders doen?
Dat we even een stukje daarheen lopen?

BOA 3              Verdachte probeert de situatie te isoleren.
Hou rekening met mogelijke vluchtpoging.

BOA 1              Nee, dat kunnen we helaas niet doen.
Wij als handhavers zijn bevoegd tot het verrichten van
aanhoudingen, mits er burgergetuigen aanwezig zijn.
Dat is voor uw, hun en onze veiligheid.
Dus we blijven gewoon even hier staan.
Ik vraag het nog een keer.
Gaat u rustig meewerken?

BOA 3              Op basis van de noodverordering handelen wij volgens de
uitzonderingsmaatregelen met directe toestemming van de
officier van justitie en de rechterlijke macht.
Dit betekent dat u per direct voor minstens 14 dagen in
quarantaine wordt geplaatst, en langer in sociale isolatie kan
worden gehouden als wordt bepaald dat daar aanleiding toe
is.

Renée             Door wie? Wie bepaalt dat?

BOA 3              Daarnaast bent u verplicht mee te werken aan medische
onderzoeken die dienen om uw besmettingsgevaar te
indexeren en kan uw lichaam ter beschikking gesteld worden
aan de wetenschap voor een bijdrage aan het beschermen en
verbeteren van de volksgezondheid.

BOA 1              Als u het hier niet mee eens bent kunt u nadat de 1e 14 dagen
zijn verstreken aanspraak doen op uw rechtsbijstand-
verzekering en in bezwaar gaan tegen dit arrest.

Renée             Achteraf? En als ik dan gelijk krijg.

BOA 3              De kans dat een rechter u in het gelijk stelt is uitermate klein,
voornamelijk wegens het feit dat u in hechtenis bent genomen
ten overstaande van meerdere burgergetuigen. Wanneer er
geen bezwaar is gemaakt ten tijde van de aanhouding, en ik
heb nog geen bezwaar gehoord, dan maakt u eigenlijk geen
schijn van kans.

BOA 1              Ik vraag het nu voor de laatste keer.
 Gaat u rustig meewerken?

Renée             Ik..eh..

BOA 3              Verdachte lijkt medewerking te weigeren

Renée             Nee, nee. Het is gewoon-

BOA 1              Verdachte bevestigt mondeling dat hij niet gaat meewerken
aan een vreedzaam arrest.

(Renee wordt fysiek overmeesterd door de BOA’s. Hij stribbelt niet echt tegen en er wordt buitensporig hardhandig met hem omgegaan. Hij ligt op de grond en wordt ‘in bedwang gehouden’.)

BOA 3              Tristan.
Heb je goed opgelet.

BOA 2              Ja. Jawel.

BOA 3              Heb je gezien dat de verdachte weigerde mee te werken aan
een vreedzaam arrest.

BOA 2              Ik denk het…wel?

BOA 3              Ben je het met mij eens dat de situatie escaleerde en wegens
vluchtgevaar er noodzakelijk over is gegaan op fysieke dwang
om de verdachte aan te kunnen houden.

BOA 2              Ik was bezig met de mensen hier, ik weet niet zeker-

BOA 1              Mooi zo.
Dan kunnen we vaststellen dat er juist is gehandeld volgens
het 4-ogen principe en elke mogelijk lichamelijk letsel door de
verdachte zelf is veroorzaakt en wij niet aansprakelijk zijn.
Heeft u dat begrepen?

(Oorverdovende stilte)

BOA 3              Heeft u dat begrepen?

(Oorverdovende stilte)

BOA 1              Hij heeft het begrepen.
Breng hem weg.

(BOA 2 en 3 slepen/tillen het levenloze lichaam weg. BOA 1 ontsmet de handen en pakt de thermometer.)

BOA 1              Volgende. Komt u maar.
Ja, prima, bedankt voor de medewerking.
 Volgende.

Reacties zijn gesloten.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: